Natt til onsdag 6.6.2012

http://www.astroevents.no/venus060612.html

                          VENUSPASSASJEN

Natt til 6. juni får vi oppleve en verdensbegivenhet av en virkelig historisk format.

Rett over midnatt får vi se den siste Venuspassajen på over 100 år.
Du kan følge med på Nrk1 fra midnatt til kl. 07.00
Nrk har kamera og viser bilder fra soloppgangen og Venuspassasjen fra Longyerbyen i Nord, via Vardø, Tromsø og sørover gjennom Norge.


Fasinerende å se Venus som en liten prikk passere Solen i 7 timer.
Nå er det 105 timer til neste gang. År 2117.
Det får ikke jeg oppleve......

VÅRE PLANETER

           VÅRE PLANETER

I vårt solsystem består det av ni planeter, inkludert jorden, som kretser rundt solen.

Seks av disse himmellegemene ble observert første gang av astrologer for lenge siden.

De åtte planetene i solsystemet vårt:

Jupiter - Saturn - Uranus - Neptun - Jorden -

Venus - Mars - Merkur - ( Pluto)
( Pluto er ikke lenger en av planetene,
 men er blitt ei stjerne. )
Se linken:
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.892867

Alle planetene er svært forskjellige.
Flere av de er gassaktige giganter som
ville flyte i vann.
En annen er en glovarm jernkule som er knapt større enn vår måne.
Alle disse planetene spiller en viktig rolle i astrologien.

Planetene i solsystemet vårt.

Pluto ligger oppe i venstre hjørne.

Saturn ligger nede til høyre

JORDEN

                     JORDEN

AVSTAND FRA SOLEN
Regnet fra solen, er jorden den tredje planeten.
Ca. 150 mill.km unna.

STØRRELSEN:
Jorden er den femte største planeten i solsystemet.
Diameteren er på 12 756 km.
Det tisvarer Venus sin størrelse.

ROTASJON:
Jorden bruker 365,25 dager å bevege seg en gang rundt solen. Det skjer nesten i en sirkulær bane.
I løpet av 23 timer og 56  minutter, fullfører jorden en rotasjon om sin egen akse.
Denne farten saktnes med omkring to millisekunder pr.år.

BESTANDDELER:
Jorden er den planeten i solsystemet med størst massetetthet( densitet ).
Mer en tre fjerdedeler av jordens overflate er dekket av vann.
Den består av mange lag med en kjerne
av jern innerst.

DRABANTER:
Jorden har en drabant - Månen.

OPPDAGELSE:
Helt til 1500-tallet, var det ikke mange som visste at jorden bare er en blant millioner av planeter i universet.

Det er den eneste planeten i solsystemet hvor det kan observeres solformørkelse når månen skygger for solen. 

JORDEN

SOLEN

              SOLEN

BELIGGENHET:
Solen befinner seg i sentrum av jordens solsystem

STØRRELSE:
Solen er den største himmellegemet i solsystemet med en diameter på 1,4 mill.km

ROTASJON:
Rotasjonsperioden er 25 dager ved ekvator og 35 dager ved polene.

BESTANDDELER:
Solen består av 74% hydrogen, 25% helium og
1% andre stoffer ( karbon, oksygen osv )
Solen atmosfære utgjøres av tre lag:
Fotosfæren, kromosfæren og koranaen

SOLEN

MÅNEN

                  MÅNEN

Avstand fra jorden:
De er rundt 384 400 km.

Størrelsen:
Månen har en diameter på 3476 km.
Det er rundt en fjerdedel av jordens størrelse.

Rotasjon:
Månens bane rundt jorden er nesten sirkulær.
En rotasjon tar litt under 28 dager.
Det er det samme som månens egen rotasjon.
Månen dreier rundt seg selv med stort sett samme hastighet som den dreier rundt jorden.

Drabanter:
Månen er jordens drabant og har derfor ikke selv noen drabanter.

MÅNEN

MERKUR

                   MERKUR

Avstand fra jorden:
Merkur befinner seg ca. 58 mill.km fra solen.
Den er solsystemets innerste planet.

Størrelsen:
Merkur er solsystemets nest minste planet,
med sin diameter på 4879 km.

Rotasjon:
Planeten bruker 88 døgn på en runde,
i en elipse rundt solen.

Dagslengde:
59 døgn varer Merkurs rotasjon rundt
sin egen akse.

Bestanddeler:
Merkur består mest av jern, med et tynt
klippefylt lag på overflaten.

Drabanter:
Merkur har ingen drabanter.

MERKUR

VENUS

                     VENUS

Avstand fra solen:
Venus har en avstand på 108 mill.km fra solen,
og er den nest innerste planeten.

Størrelsen:
Venus har en diameter som nesten
tilsvarer jordens på 12 104 km.

Rotasjon:
Den bruke 224 døgn rundt solen.
Den beveger seg motsatt den herskende
retningen i solsystemet.

Dagslengde:
Den bruker 243 døgn rundt sin egen akse, og er dermed den som roterer langsommeste av planetene.

Bestanddeler:
Venus har en kraftig svoveldampende atmosfære og minner i sammensetning litt om jorden.

Drabanter:
Venus har ingen drabanter

VENUS

MARS

                     MARS

Avstand fra solen:
Mars er den fjerde planeten fra solen,
ca 228 mill. km unna.

Størrelsen:
Den har en diameter på 6794 km.

Rotasjon:
Mars bruker 687 dager å rotere rundt solen.

Dagslengde:
Et døgn på mars, er omtrent som et døgn på jorden

Bestanddeler:
Mars har et rødlig skjær, som skyldes
rødt støv og røde klipper
.
Du kan se ved polene, hvite flekker av is.
De smelter etter årstidene.

Drabanter:
Mars har to drabanter, eller måner:
Fobos og Deimos.

MARS

Jupiter

                  JUPITER

Avstand fra solen:
Jupiter er den femte planeten fra jorden,
med en avstand på 800 mill.km.

Størrelse:
Jupiter er den største av de alle sammen -
318 ganger større en jorden og med en
dobbel så stor massetetthet som de øvrige planetene til sammen.
Diameteren til jupiter er på over 142 000 km.

Rotasjon:
Jupiter bruker ca. 12 år rundt solen
i en nesten sirkulær bevegelse.

Dagslengde:
Den er 10 timer.

Bestanddeler:
Den består nesten utelukkende av
hydrogen og helium.

Drabanter:
Den har minst 16 drabanter.

JUPITER

Saturn

                  SATURN

Avstand fra solen:
Dette er den sjette planeten fra solen,
med en avstand på 1434 mill. km.

Størrelsen:
Saturn er den nest største planeten med
en diameter på 120 000 km.
10 ganger større en jorden.

Rotasjon:
Bruker 29.5 år på en rotasjon, og har
et nesten sirkulært omløp rundt solen.

Dagslengde:
Den er 10 til 11 timer.

Bestanddeler:
Saturn er en gassgigant, som med den laveste massetettheten av alle planetene ville flyte i vann.

Drabanter:
Den har flere enn
21 drabanter og er
omgitt av milliarder av iskuler.

SATURN

URANUS

                  URANUS

Avstand fra solen.
Det er den sjuendeplaneten fra solen,
med en avstand på ca. 2871 mill. km.

Størrelsen:
Det er den tredje største planeten med
en diameter på ca. 51 118 km.

Rotasjon:
Uranus beveger seg i en eliptisk bane rundt
solen og har en omløpstid på 84 år.
Akkurat som Venus roterer den motsatt
vei av de øvrige planetene.

Bestanddeler:
Uranus er en gassplanet.

Drabanter:
Uranus har minst 20 kjente drabanter og
er omgitt av flere ganske tynne ringer rundt seg.

Oppdaget:
Planeten ble oppdaget i 1781

URANUS

NEPTUN

                  NEPTUN

Avstand fra solen:
Dette er den åttende planeten fra solen.
En avstand på 4504 mill. km.

Størrelse:
Neptun er den fjerde største planeten.
Diameteren er på 48 532 km.

Rotasjon:
Rotasjonstiden til planeten rundt solen er
165 år. Banen er stort sett sirkulær.

Dagslengden:
Et døgn der er på 16 timer.

Bestanddeler:
Neptun er en gassplanet.

Drabanter:
Neptun har minst åtte måner.

Oppdaget:
Neptun ble oppdaget i 1846.

NEPTUN

PLUTO

                      PLUTO

Avstand fra solen:
Dette er solsystemets ytterste planet med
en avstand på ca. 5974 mill. km fra solen.

Størrelse:
Dette er den minste planeten i solsystemet,
med sine diameter på kun 2274 km.

Rotasjon:
Planeten roterer i en elipse rundt solen
med en omløpstid på 248 år

Bestanddeler:
Har en kvelstoffholdig attmosfære med
klipper og vannis.

Drabanter:
Pluto har en drabant som heter Karon.
Den ble oppdaget i 1978.

Oppdaget:
Planeten Pluto ble oppdaget i 1930.


OBS.
Pluto er ikke lenger en planet eller stjerne.
Den er kommet i ei egen gruppe med dvergplaneter.
Gruppa heter Plutoider-etter vår egen Pluto
Der finnes det to: Pluto og Eris, men det kan dukke opp nye og fort forandre seg.
Se her:
http://www.forskning.no/artikler/2008/juni/184996

PLUTO
Er ikke lenger en planet,
men ei stjerne

Stjernebilde på himmelen.

STJERNEBILDE

Dyrekretsen består av 12 stjernebilder.
De kan du se fra jorden med det blotte øye
og de danner et hjul rundt jorden.

Fordi jorden kretser rundt solen, passerer den gjennom hvert stjernebilde etter tur.

Væren             21.mars -20 april
Tyren              21. april - 21. ma
Tvillingen.      22. mai - 21. juni
Krepsen         22. juni - 22 juli.
Løven             23 juli - 23 august
Jomfruen       24 august - 22 september
Vekten           23. september - 23 oktober
Skorpionen   24 Oktober - 22 november
Skytten          23 november - 21 desember
Steinbukken 22 desember - 20 januar
Vannmannen 21. januar - 18 februar
Fiskene          19 februar - 20 mars 

 
Her er de forskjellige stjernetegnene på himmelen. Kan du se ditt?
VÆREN OG TYREN
Her ser du hvordan stjernetegnene
er for Væren og Tyren på himmelen.


Her kan du se hvordan Væren og Tyren ser ut på stjernehimmelen.
Tvilling og Kreps
Her kan du se hvordan Stjernetegnene
Tvilling og Kreps ser ut himmelen.
Her er Stjernetegnene Tvillingen og Krepsen på himmelen
LØVEN OG JOMFRUEN

Hvordan ser stjernebildet til Løven og Jomfruen ut på himmelen?

Slik ser stjernebildet til Løven og Jomfruen ut.
VEKT OG SKORPION
Her ser du stjernetegnet Vekt og Skorpion, hvordan de ser ut på himmelen.
Slik ser Vekt og Skorpion ut på himmelen.
SKYTTEN OG STEINBUKK

Her ser du hvordan stjernetegnene Skytten og Steinbukken ser ut på himmelen.

Her ser du Skytten og teinbukken på himmelen
VANNMANN OG FISK

Hvordan ser stjernetegnene Vannmann og Fisk ut på himmelen?

DYREKRETSEN


                  DYREKRETSEN  

I ditt horoskop er ikke dyrekretsen knyttet til datoer, fordi stjernebildet refererer 
til et utsnitt av himmelen og ikke et tidspunkt.                    


 
 
 
 
Her se en dyrekretsen
PLANETEN

PLANETEN

Her ser du Planetene

Kommentarer

06.05.2012 16:14

Kate

Jeg liker dette her jeg nå leser on engler.

06.05.2012 23:25

Sonja

Hei Kate. Så flott at du finner noe du liker her inne på mi hjemmeside. Det er utrolig mye spennende å skrive om..feks. planeter og engler:) Ha det fint. Klem:)

26.04.2012 12:45

meg

kult

26.04.2012 13:59

Sonja

Hei MEG. Så flott at du liker siden. Ønsker deg en fin dag. Klem fra Sonja