Hva bestemmer ditt stjernetegn!?

Kilde: Internett, bøker, Sjel, Kropp og Ånd

Hvilket stjernetegn er du født i?
Solen bestemmer hvilket stjernetegn
du er født under.
Der Solen befinner seg når du blir født,
det kalles ditt stjernetegn.
Solen er ca. en måned i hvert tegn,
gjennom et helt år.

Deles inn i kategorier.

Stjernetegn deles inn i katogorier :
Element, kvalitet og polaritet.

De klassiske fire elementene

Jordtegn: Stenbukken, Jomfruen, Tyren
Ildtegn:   Væren, Løven, Skytten
Lufttegn: Vannmannen, Vekten, Tvillingen
Vanntegn: Fiskene, Skorpionen, Krepsen

De klassiske kvalitetene
De klassiske kvalitetene deles inn i ledende, faste og foranderlige.
De ledende tegnene er Stenbukk, Krepsen og Vekten, Værenog står for igangsettende energi.
De faste tegnene er Løven, Skorpionen, Vannmannen, og Tyren. Disse tegnene oppfattes som forsiktige og saklighet, men står også for utholdenhet og målrettet
De foranderlige tegnene er Tvillingen, Jomfruen, Skytten og Fiskene, og forbindes med tilpasningsdyktighet og fleksibilitet.

Polaritet, Positiv eller negativ
Tilslutt deles alle stjerne inn i polaritet.
Et stjernetegn klassifiseres enten som positiv eller negativt ladet, ikke i meningen bra eller dårlig, men mer i evnen til å utrykke seg eller ta imot utrykk.
Siden alle planetene ligger i hvert sitt dyretegn, er det spørsmål om å se balanse, over og underpresentasjon av positive og negativ ladning.

VÆREN 21.3 - 20.4

       VÆREN
          
21.3 -20.4
               Ild - Ledende - Maskulin
                        1.hus - Mars
                         Hodet, fjese
                           " Jeg er "

Dette er det første tegnet i zodiaken.
Væren står for pågangsmot, intiativ og impilsivitet.
Stjernetegnet kombinerer ildens entusiasme, den
ledende energiens handlekraft og den maskuline utadvendthet, med mars energiske pågangsmot.
Dette stjernetegnet symboliserer skaperkraft, igangsettende egenskaper og utålmodighet.
Ting skal være uforsigbare og utfordrende, for at en vær skal ha det bra.

TYREN 21.4 - 21.5

         TYREN
                                   21.4 -21.5
                          Jord - Fast - Feminin
                                 2. hus - Venus
                               Nakken - Halsen

                                    " Jeg har "

Dette er det andre tegnet i zodiaken.
Tyren står for fasthet, tålmodighet og praktisk sans. Stjernetegnet kombinerer jordnærhet,
den faste energiens stahet og den feminine
mottagelighet, med Venus, sans for verdier.
Dette stjernetegnet symboliserer vedlikehold,
konsekventhet og den fullfører det den har bestemt seg for å videreføre.
Ting skal være praktiske og vakre,
for at en Tyr skal ha det bra.

TVILLINGENE 22.5 - 21.6

       TVILLINGENE
                                 22.5 - 21.6
                  Luft - Bevegelig - Maskulin
                                3.hus - Merkur
                  Lungene - brystet - ermene -
                   hendene - nervesystemet.
                                 " Jeg tenker "

Dette er det tredje tegnet i zodiaken.
Tvillingene symboliserer kommunikasjon, ord, tanker, informasjon og nyskjerrighet.
Tegnet kombinerer luftens mentale evne, den bevegelige egenskapens tilpasningsdyktighet
og den maskuline rasjonalitet, med merkurs behov for å kommunisere.
Dette er et stjernetegn som har objektive og tenker rasjonelt.
For at en tvilling skal ha det bra, må det skje mye,  ofte og vitebegjærligheten må stadig utfordres.

KREPSEN 22.6 -23.7

                     KREPSEN
                              22.6 - 23.7
                  Vann - Ledende - Feminin
                     4. Hus / IC  -  Månen
            Brystene - Maven - Mavesekken
                           " Jeg føler "

Dette er det fjerde tegnet i zodiaken.
Krepsen representerer følelser, emosjoner, stemninger og omsorg.
Tegnet kombinerer vannes følelser og intuisjon,
den ledende energiens igangsettende egenskaper  og den feminine sensitivitet, med Månens behov for trygghet og næring.
Krepsen er er subjektiv og følelsesmessig engasjert tegn.
De er forsiktige og vil helst vise omsorg ovenfor andre. En kreps som er trygg på sine omgivelser, har et godt og trygt hjem og respekterer sine følelser, er en fornøyd kreps.

LØVEN 24.7 - 23.8

       LØVEN
                              24.7 - 23.8
                        Ild -Fast - Maskulin
                           5. Hus - Solen
                       Hjertet - Ryggraden
                               " Jeg vil "

Dette er det femte tegnet i zodiaken.
Løven symboliserer glede og lek, stolthet
og generøsitet.
Stjernetegnet kombinerer ildens kreativitet, den faste egenskapens utholdenhet og den maskuline  pågåenhet, med Solens utståling og egosentrisitet
Løven elsker oppmerksomhet og vil  gjerne være verdensmester.
Når en Løve er midtpunktet for alles oppmerksomhet på en fest, har en Løve det bra.
Da kan du ikke unngå å legge merke til
den stolte Løven.

JOMFRUEN 24.8 - 23.9

    JOMFRUEN
                        24.8 - 23.9
            Jord - Bevegelig - Feminin
                     6. Hus - Merkur
                     Buken - Innvoller
                    " Jeg analyserer "

Dette er det sjette tegnet i zodiaken.
Jomfruen representerer perfeksjonisme og analytiske evner.
Stjernetegnet kombinerer det jordnære, det fleksible og det sensitive, med Merkurs mentale hurtighet.
Jomfruen videreforedler og detaljstyrer.
Tegnet symboliserer en praktisk tilnærming til livet, men noen ganger blir jomfruen for opptatt av at alt skal være perfekt.
En jomfru kritiserer gjerne, men reagerer selv negativt på kritikk. Ting skal gjøres nøye og skikkelig, for at en Jomfru skal kunne ha det bra.

VEKTEN 24.9 - 23.10

      VEKTEN
                              24.9 - 23.10
                  Luft -Ledende - Maskulin
            7. Hus Descendanten - Venus
                     Nyrer - Korsryggen
                     " Jeg balanserer "

Dette er det syvende tegnet i zodiaken.
Vekten representerer balanse og harmoni.
Stjernetegnet kombinerer luftens intellekt, den ledende energiens i gangsettende egenskaper og den offensive maskuline energi, med
Venus sans for skjønnhet.
Vekten tar hensyn til andre og ser flere sider av en sak. Partnerskap er viktig for en vekt.
En vekt har det bra når forholdet til kjæresten er i harmoni og livet er bekvemt, vakkert og sosialt.

SKORPIONEN 24.10 - 22.11

SKORPIONEN
                        24.10 -22.11
                  Vann - Fast - Feminin
                        8.Hus - Pluto

      Underlivet - Blære - kjønnsorganer
                     " Jeg begjærer "

Dette er det åttende tegnet i zodiaken.
Skorpionen symboliserer de dype, intense følelsene. Tegnet kombinerer vannets intuisjon, fasthet i følelser og en innadvendt holdning, med Pluto intense, dype, mørke makt.
Skorpionen manipulerer andre og har behov for følelsemessig kontroll.
Stjernetegnet gjemmer og hemmeligholder sine følelser, og utsonder en enorm erotisk tiltrekningskraft.
En skorpion har det bra når den kontrollerer sin partner seksuelt og vet hva andre føler.            

SKYTTEN 23.11 - 21.12

     SKYTTEN
                        23.11 - 21.12
            Ild - Bevelgelig - Maskulin
                  9. Hus - Jupiter
                     Lår - Hofter
                " Jeg opplever "

Dette er det niende tegnet i zodikaen.
Skytten inspirerer og motiverer.
Stjernetegnet kombinerer ildens eventyrlyst, bevegelighetens flekibilitet og den maskuline uredde siden, med Jupiters ekspanderende evne.
Skytten er full av ideer, optimisme, tro, håp, visjoner og egne moralske tanker.
Tegnet må hele tiden utvide horisonten.
En Skytte har det bra når ideene inspirerer andre, på reiser og når livssynet gir et klart mål.

STENBUKKEN 22.12 - 20.1

 STENBUKKEN
                        22.12 - 20.1
             Jord -Ledende - Feminin.
                  10. Hus Mc - Saturn
           Knær -Hud - Tenner - Knokler
                        " Jeg bruker "

Dette er det tiende tegnet i zodiaken.
Stenbukken er målrettet og strukturert.
Stjernetegnet kombinerer det jordnære, den igangsettende kvaliteten og den subtile oppfatningsevne, med Saturns grenser og rammer.
Stenbukken er ansvarfull, stabil, ambiøs, organisert og alvorlig.
Ofte er Stenbukken opptatt av tradisjoner.
Når rammene og målet er på plass, har en Stenbukk det bra. Da tar Stenbukken systematisk skritt for skritt mot målet.

VANNMANNEN 21.1 - 18.2

VANNMANNEN
                           21.1 -18.2
               Luft - Fast - Maskulin
                  11. Hus -Uranus
         Ankler - Legger - Sirkulasjon
                        " Jeg vet "

Dette er det ellevte tegnet i zodiaken.
Vannmannen står for uavhengighet og intellekt.
Stjernetegnet kombinerer luftens tanker, den faste egenskapens konsentrasjon og offensivitet, med Uranus grensesprengende nytenkning.
Vannmannen tenker og handler annerledes enn andre. Tegner er orginalt, har behov for frihet og liker seg i grupper som ikke er som alle andre.
Blandt gode venner med meget forskjellig bakgrunn, har en Vannmann det bra.

FISKENE 19.2 - 20.3

      FISKENE
                           19.2 - 20. 3
               Vann - Bevegelig - Feminin
                        12. Hus - Neptun
                                 Føtter
                              " Jeg tror "

Dette er det tolvte og siste tegnet i zodiaken.
Fiskene representerer drømmer, sensivitet og kunst.
Stjernetegnet kombinerer vannets sensivitet og intuisjon, fliksibilitet og en kollektiv ikke verbal kommunikasjon, med Neptuns offervilje og grenseløse følelser.
Fiskene tilpasser seg det meste og har et stort behov for å flykte fra noe trivielt.
Tegnet er kreativt, musikalsk, kunstnerisk
og drømmende.
Fiskene er følsomme, ydmyke, romantiske
og ofte kaotiske.
En Fisk har det bra når livet ikke er for organisert og det er tid og rom for drømmer og flukt.

Hvilket Stjernetegn passer jeg sammen med?

Hvilken Stjernetegn passer sammen?

Alle Stjernetegn i samme element har gode forutsetninger for å fugere bra sammen.
Det er noe i forholdet som begge insiktivt og umiddelbart gjenkjenner hos hverandre.

Ild:          Væren , Løven - Skytten
Jord:       Stenbukken, Tyren, Jomfruen
Luft:        Vekten, Vannmannen, Tvillingene
Vann:      Krepsen, Skorpionen, Fiskene

Kvalitet

Stjernetegnene innen samme kvalitet kan passe sammen. Det er noe der som begge forstår.

Cardinal: Væren, Stenbukken, Vekten og Krepsen

Fast: Løven, Tyren, Vannmannen, Skorpionen

Bevegelig: Skytten, Jomfruen, Tvillingen, Fiskene

Stjernetegnene inne maskuline eller feminine tegn kan passe sammen. Det er grunnlag for å forstå hverandre nykker.

Maskulin:      Ild og Luft
Væren, Løven, Skytten, Vekten,
Vannmann, Tvilling

Feminine:  Jord og Vann
Stenbukken, Tyren, Jomfruen, Krepsen, Skorpionen , Fiskene.

Hvem tegn passer dårlig sammen?

Her er noen kombinasjoner der det kan dukke opp konflikter, men forholdet kan allikevel fungere veldig bra, bare utfordringene blir vektlagt.

Når forholdet består av: Vanntegn og Ildtegn

Når forholdet består av: Jordtegn og Lufttegn

Når forholdet består av: Ildtegn og Jordtegn

Kommentarer

29.11.2020 00:28

Julue

Vil gjerne ha et barn til, lurer på hvilket tegn barnet burde fødes inn i? For at det skal bli et harmonisk forhold på alle plan.Selv er jeg vær

29.11.2020 00:25

Julie

Hei! Jeg er vær og min datter på 6 er også vær, vil dette by på problemer når hun blir tenåring? Jeg vil jo gjerne være den hun kan komme å fortelle alt til når hun også er tenåring.

26.01.2016 19:50

Elise

Jeg har hørt at fiskene er egentlig tvilling og at vannmann er fiskene

28.04.2015 17:03

Andreas Bjørge

Er eg sammen den rette

04.05.2015 16:44

Sonja

Hei Sander :) Ja si det du. Det vet bare du. Følg magefølelser og følelser for personen.Lykke til :) Klem fra Sonja

01.06.2014 21:01

Sander

Hvor er Vekten ??

17.08.2014 13:24

Sonja

Hei Sander. Hvor Vekten er. Den er her den. Ha en fin dag :) Klem fra Sonja

01.06.2014 20:58

Sander

En veldig lærerik side med masse informasjon jeg ikke viste om fra før

17.08.2014 13:26

Sonja

Hei Sander :) Så gøy at du likte siden og fant noe informasjon som var nytt og lærerikt. Kos deg videre og ha en fin dag. Klem fra Sonja :)

03.02.2012 10:15

Emilie

Haha femenin ! <3 Vannmannen eieeeer!! <3

03.02.2012 17:29

Sonja

:):)

29.08.2010 14:26

Anonym

De faste tegnene- vannmann osv
De foranderlige tegnene- løve osv
De ledende tegnene -tvilling osv
men det stod ingenting om Væren og hvor Ligger Væren da?

29.08.2010 17:48

Sonja

Hei anonym:) Væren ligger her den. Se øverst på siden. Væren er ledende, maskulin,ild. Håper dette svaret var ok. Mvh Sonja