Justad Vandrehjem til venstre og
Båthavna i Hartvågen til høyre