Mot Ørntua og heia helt på toppen.
Svarholt skole til høyre.