Ytterviks rorbuer i Stamsund.
De leier rorbuene ut her og