Mandag 11. november

Her finner du en link til hvilket kinesisk dyr du er født under.

http://netspirit.dk/od/k_astrologi/beregn.html

Linker til Tarot sider

Info om Store Arkana - Linker

STORE ARKANA

      
                      Narren 

           

Narren - The Fool
står ved et hav med bølger. Det betyr at her er det følelser som svinger. Begerprinsessen er romantisk og poetisk, hun liker både kultur og kunst. Dette er den bohemske prinsessen, opptatt av alt som forskjønner sjelen og følelsene. Fisken hun har i begeret sitt kan virke meningsløs, men jeg tror at hun, som i mange eventyr, har fanget denne fisken i tilfelle det er akkurat den som kan oppfylle hennes ønsker. Denne prinsessen ser magien i det meste, så hvorfor skulle hun ikke se det i en fisk? Kortet kan også symbolisere unge feminine energier i vanntegnene, som Krepsens ønske om å gi hverdagen mer følelser, Skorpionens ønske om å vise deg hva følelser er og Fiskenes ønske om en vakrere verden.Det er ikke fritt for at det er noe naivt i dette kortet, men hvor var vi uten naivitet? Selv om prinsessen har bena godt plantet på bakken er hun ikke av den mest jordnære typen. Hun vil gjerne at alt i livet skal være vakkert og at skjønnheten skal råde. Misbrukes dette kortet ender du opp som ei svime, totalt uten bakkekontakt. Kortet kan varsle at en yngre person vil søke råd hos deg vedrørende sine følelser! I noen få tilfeller er dette kortet en beskjed om at du kan bli invitert til en reise med båt. Kortet kan også gi deg denne beskjeden: finn igjen magien i hverdagen!

Narren er som et barn, uskyldig, spontan og naiv. Han og lever i øyeblikket og er en evig optimist. I sin ubevissthet overlever Narren alt, og tror ikke at noe kan gå galt. Han har viljen til å ta et sprang ut i det ukjente. For andre kan Narren virke tåpelig, dumdristig, sær, ja til og med gal.

Narren indikerer vanligvis en start på noe, eller en risiko som skal tas. Overraskende hendelser, eller uventede muligheter for eventyr eller redning, kan dukke opp. Du har et ønske om forandring, og nye måter å leve livet på, som kan være utradisjonelle og noe utenom det vanlige.

Kortet råder deg å slippe deg løs, ta en sjanse og ikke bry deg om hva andre syns. Ha tro på deg selv og følg hjertet ditt, uansett hvor sprøtt eller tåpelig det kan virke.

                            Magikeren

   
Magikeren - The Magican,
er en person som holder alle elementer i sin makt. Evighetens symbol er hans/hennes krone, (det liggende ”åttetallet”). Magikeren holder staven opp og staven er symbolet på ild. Ild er energi. Magikeren bruker sin energi! Denne personen har makt til å gjøre noe med en hver situasjon. I dette kortet ligger bare en fare, det er at man kan misbruke sin makt, eller la være å gjøre noe med en situasjon eller situasjonen. Ofte kommer dette kortet opp når et menneske kjenner sin eller andres verdi. Dette kan være deg selv eller en annen person som vil fremstå som en sterk hjelp og støtte. Eller en beskjed: bordet er dekket! Forsyn deg.

Dette er et kreativt kort, og står for positive handlinger, bevisst forståelse, individualisme, viljestyrke, konsentrasjon og makt. Magikeren har kunnskaper og evnen til å få ting slik han vil ha det. Han utforsker og forandrer ting, og godtar ikke alt automatisk.

Kortet indikerer noe nytt av vesentlig betydning i livet ditt. Når Magikeren dukker opp er alle muligheter til å starte nye prosjekter til stede. Ikke vær redd for å ta det første skrittet for å innlede et forhold.

Magikeren er allsidig, og hersker da også over de fire elementene: fornuften (sverdene), fantasien (stavene), hjertet (begrene) og kroppen (myntene). Du må selv velge hva som betyr mest - hvilken retning du skal ta. Kortet sier at du skal ta initiativ og handle nå!               
                        

                           Yppersteprestinnen
                  også kalt Høyesteprestinnen

  
Ypersteprestinnen - The High priestess,
har fått tall nummer to. Hun markerer polariteten i alle ting. Positiv/negativ, ond/god, maskulin/feminin. Hun har trukket seg tilbake og betrakter alt fra sin trone. På sitt hode bærer hun Isis’ krone, hun har korset på brystet, i sine hender holder hun Torarullen, jødenes hellige skrift og Islams symbol ligger ved hennes føtter. Denne kvinnen er nok kjølig og reservert men hun har kunnskap. Hun er Moderen, hun er Prestinnen, hun er Rådgiveren. Ofte kan dette kortet indikere ens egen mor, eller en kvinne med stor innflytelse. Yppersteprestinnen er en man trenger, eller tror man trenger i livet sitt. Er man selv Yppersteprestinnen så har man kunnskapen i sin makt.

Dette kortet har med intuisjon og hemmeligheter å gjøre. Yppersteprestinnen representerer det mystiske i kvinnen, og de høyere feminine aspekter. Dette er ikke tiden for handling. Ikke vær for entusiastisk. Vær tålmodig og vent på riktig tidspunkt. Lytt til dine drømmer og din indre stemme. Underbevisstheten din vet hva som er riktig, men for å motta budskapet må du ha stillhet og ro. Gå dypere og se forbi det åpenbare og overflatiske i situasjonen.

Yppersteprestinnen kan være et tegn på hjelp og støtte som kommer utenfra, muligens fra en klok og opplyst kvinne.

                                   Keiserinnen

  
Keiserinnen- The Empress,
sitter på sin trone og utstråler det feminine. Hun har Venus som sitt symbol. Venus er feminin, Venus er KVINNEN på himmelen. Keiserinnen er, i seg selv, Moder Jord. Ofte varsler hun om et bryllup eller en fødsel. Hun er Kvinnen og hun er Moderen på den jordiske måten, slik Yppersteprestinnen er Den Åndelige Moder. Rundt Keiserinnen er det frodig og fruktbart. Hennes tall er tre, tallet som kan være et symbol på den fruktbarhet som kommer ut av et forhold: barnet. Keiserinnen er som Venus, Den Glade Deleren. Hun deler gjerne med deg! Er du Keiserinnen er du den som gladelig deler av din fruktbarhets overflod.

Keiserinnen er en morssikkelse, som står for overflod og fruktbarhet.

Hun kan representere en fødsel, enten av et fysisk barn, eller i form av forretninger, kunst eller kjærlighetsforhold. Keiserinnen er da også arketypen for fruktbar kjærlighet, og kan være en manns store kjærlighet.

Keiserinnen står for sanselige gleder, mat, nytelse, skjønnhet og nærhet til naturen. Hjemlig stabilitet, beskyttelse og moderlig omsorg. Hun er sensuell, kreativ, raus, forståelsesfull og ærlig.

Du er inne i en god periode både økonomisk og materielt, og det er tid for å ekspandere og vokse. Du vil ha fremgang i arbeidslivet, og kreativt, kunstnerisk arbeid vil spesielt være vellykket.          

                                  Keiseren

   
Keiseren - The Emperor,
kort har tallet fire. Han sitter der, klippefast, på sin trone og skuer utover. Fjellene bak bærer vitnesbyrd om at her er det soliditet. Keiseren holder septeret løftet. Værhoder pryder tronens armlener. Dette er Værens kort. Væren styres av Mars og Keiserens kappe er rød, akkurat som Mars som assosieres med rødt. Dette kortet vitner om både styrke og makt. Dette er Faderen som har Makt og Myndighet. Enkelte ganger kommer dette kortet opp i forbindelse med farskap. Er du Keiseren har du makten og du fremstår som uovervinnelig. Kortet er stjernetegnet Værens kort, så det kan være en Vær som dukker opp

Keiseren er en farsskikkelse, og står for struktur, autoritet og regulering. Han har stor makt og konkurranseegenskaper, og er svært handlekraftig og ambisiøs.

Han kan være din venn og tjener og gi deg stabilitet, beskyttelse, hjelp og støtte. Men han har også ufølsomme sider og kan være litt av en tyrann. I kjærlighetslivet er han en forfører som er vant til å få det som han vil. Selv om keiseren har blokkerte følelser, har han et lidenskapelig kjønnsliv. Han har stor selvkontroll, og uttrykket "store gutter gråter ikke" passer godt på keiseren.

Kortet er positivt for spørsmål av materiell art. Det er gode muligheter til å starte opp en virksomhet eller stifte hjem. Du bør konfrontere deg selv med ditt personlige ansvar, og gjøre drømmen til virkelighet. Kort sagt er keiseren en beseirer i både krig og kjærlighet.


                       Ypperstepresten ,
              Høyestepresten eller Paven

    
Ypperstepresten - The Hierophant,
velsigner dem som er villige til å ta i mot visdom. Han står for det organiserte. Enten det er i ditt arbeid noe skal organiseres eller i ditt privatliv. Tallet på dette kortet er fem, fem står for transformasjon og forandring. Dette er også Tyrens kort. På dette kortet ser du to nøkler ligge krysset ved Yppersteprestens føtter. Et symbol som sier at du får velsignelser, men du må selv gi et bidrag. Se inn i deg selv og søk svarene i deg selv, for svarene ligger i deg selv. Uten at du er villig til å søke inn i deg selv og disiplinere deg, kan du ikke regne med at velsignelser skal bli gitt. Vær klok og organisert!, er dette kortets beskjed til deg.

Hierofanten dukker ofte opp i forbindelse med grupper av mennesker, gjerne i sammenheng med utdanning. Gruppen kan være en kirke, skole, klubb, team, kompani eller samfunn. Hierofanten viser til konformitet og gruppeidentifikasjon. Han liker alt som er oversiktlig og systematisk og har detaljerte leveregler.

Han gir råd og veiledning, og kan representere en lærer eller en venn med en viss autoritet. Kanskje er du interesert i spørsmål av filosofisk og religiøs art, og har behov for å finne spirituell mening i livet. Frihet kan oppnås gjennom viten.

Kortet kan også være en advarsel om at du får dårlig rådgivning eller at du kaster bort energi på å holde tilbake kunnskaper du har.                            De elskede
                     også kalt for Valget

  

€De elskede - The Lovers,
er det syvende kortet, men er gitt tallet seks. Tallet for harmoni og balanse. Når dette kortet kommer opp, så spiller kjærligheten en stor rolle i ditt liv. Eller, den kan komme til å gjøre det. Se inn i ditt eget hjerte og kjenn etter hvor ditt begjær ligger. Hva er dine mål med Kjærligheten? For dette kortet har i seg den rene Kjærligheten! Kortet er gitt Tvillingene. To – i – ett. Mannen og Kvinnen er nakne. Bak dem ser man to trær, Livets tre og Kunnskapens tre. Renheten fra Paradiset ligger i kortet. Usikkerheten ligger nå i om man skal klare å bevare renheten. Ren Kjærlighet bærer alltid velsignelse i seg selv.

De elskende viser at du står ovenfor et valg, vanligvis i forbindelse med kjærlighet, men ikke nødvendigvis.

Situasjonen innebærer ofte et tøft moralsk valg, som krever modenhet og selvstendighet. Du bør holde alle muligheter åpne, og bruke tillit og intuisjon framfor intellekt og logikk. Uansett hvilken vei du enn velger vil det være den riktige i øyeblikket. Men valg innebærer et element av skuffelse, fordi noe må velges bort.

De elskende representerer to enheter som tiltrekker hverandre, og en lengsel etter å gjenopprette helheten. Kortet viser ofte til et forhold eller en kjærlighetsaffære, som innebærer en prøvelse eller et valg. Å velge kjærlighet og lidenskap kan også bringe smerte og sårbarhet. Kortet står også for kjærlighet og seksuell tiltrekning generelt, både på godt eller vondt.


                             Vognen
               også kalt Vognføreren


   
Vognen - The Chariot,
er Krepsen kort. På bildet ser man en mann i en vogn. Han ser ut til å være klar både til kamp og til bevegelse. Dette kortet symboliserer kontroll. Det kan varsle både flytting og reise. Uansett hva kortet varsler er man klar for å ta det som kommer, man har selv kontrollen. Stjernene over kuskens hode og månene på skuldrene vitner om at kusken har hentet den psykiske styrke som trengs til en kamp og den fysiske styrke som trengs for bevegelse. Når dette kortet kommer opp kan du ta tømmene og kjøre dit du vil.

Vognen viser til kamp og triumf. Du har kontroll, vilje og selvdisiplin. Du ferdes med letthet på livets vei, og seirer over alle hindringene du møter.

Kortet kan være en advarsel om at du må holde blikket på veien og passe på så du ikke kjører i grøfta. Ta ansvar for ditt eget liv, og fokuser alle kreftene på å nå ett eneste mål. Du kan heller ikke ture fram i ungdommelig overmot, da kan du komme til å kjøre over andre. Handler du riktig, vil du ha en solid farkost (personlighet) for den videre ferden.


                          Styrken

  
Styrke - Strength,
er kortet som er gitt Løvens tegn. På dette kortet kan du se en ”engel” klappe villdyret. ”Engelen” er det åndelige, det rene og det overjordiske. Løven er symbolet på ”det primitive” i oss selv, som vi lett kan temme, hvis det skulle være nødvendig. Kortet kan også symbolisere at vi i oss selv har Styrke til å temme ”villdyrene”. Kortet forteller at du har styrken i deg til å møte alle ”ville dyr”. Du har intet å frykte. Som Magikeren har ”engelen” evighetens symbol som en glorie over hodet. Jeg ser på dette som at den åndelige og rene styrken alltid vil vinne over primitive følelser. Det hender kortet kan fortelle at du må la det rene i deg overvinne primitive og sinte krefter du bærer i deg.

Kortet står for mot, indre styrke og selvkontroll. Du må tørre å se løven (angsten) i øynene og stole på deg selv. Tiden er inne til å ta en beslutning uten å la deg påvirke av andre. Du må lære av dine egne feil, og ta ansvaret for ditt eget liv.

Kortet står også for makt, energi, handling, frihet, selvbevissthet, integrasjon og individualitet.

Hvis noe irriterer deg, må du ikke bli sint, men takle situasjonen med mildhet, tålmodighet og storsinnethet. Selv om løven symboliserer en destruktiv energi, innebærer den også kongelig stolthet. Ikke fortvil eller gi opp, men hold ut og seire.


                    Eremitten - Eneboeren

   
har kunnskapen i sin hånd. Hans lampe viser oss den en stjerne med seks tagger. I ”Davidsstjernen” ligger det gammel visdom basert på både det åndelige og det jordiske. En av taggene peker nedover, den peker mot det jordiske. Kappen hans er grå, en blanding av svart og hvitt. Eremitten står alene på en kald og snøkledd topp. Lykten holder han opp for å vise andre veien. Kortet ber deg søke hjelp hos en kunnskapsrik person. Det kan også be deg trekke deg litt tilbake og søke indre visdom og kunnskap. Dette kortet er Jomfruens kort. Kortet bærer tallet ni.
Tallet for opplysning.

Eneboeren viser seg når tiden er inne til å gå inn i seg selv og foreta en selvransakelse. Du har behov for å trekke deg tilbake og reflektere uten å bli forstyrret. Svaret finnes i dypet av deg selv, men for å se klart nok til å finne dette må du fjerne alt unødvendig. Det er tid for ettertanke, ikke handling.

Eneboeren kan også være en klok person som vil gi deg den veiledningen og hjelpen du trenger. Sannsynligvis en noe eldre eller gammel person.


                                  Hjulet
                   også kalt lykkehjulet.

    
Når Hjulet kommer inn indikerer dette at en dør lukkes og en annen dør åpnes. Rundt Hjulet ser du fire bokstaver: T, A, R og O. Det er mange måter å lese disse på: ROTA, som på latinsk betyr hjul. ORAT, latinsk for tale og snurrer du hjulet vil TAROT komme frem. Det du sår når Hjulet kommer frem, det vil også blomstre. Du lukker nok en dør bak deg, men glem ikke at en ny åpnes. Dette er tiden for å sette i gang med prosjekter, rydd opp, sett deg i bevegelse! Alt du nå sår skal du høste i rikt monn. Jupiter sies å styre dette kortet og Jupiter kalles Lykkebringeren.

Med Skjebnehjulet åpner mulighetene seg, og hell og lykke står for døren. Hvilket ståsted du har avgjør om det blir opptur eller nedtur. For å finne svaret må du ta ett skritt tilbake og betrakte det hele fra et et større perspektiv. Hittil har du vært mest opptatt med deg og ditt, nå er tiden inne til å vende blikket mot omgivelsene.

Kortet indikerer et vendepunkt i livet ditt. Du kan føle deg fanget i en syklon som kan slippe deg av hvor som helst. Uventede ting kan skje, men resultatet blir vanligvis til det bedre. Livet er en evig bevegelse - du bør aksepter denne og forsøke å flyte med strømmen.

Kortet kan være en advarsel om å være forsiktig med misbruk av medgang og muligheter, ikke "ta av". Husk at etter den søte kløe, kommer den sure svie.                               Rettferd

   
Vi har lært at ”Justice is blind”. På dette kortet ser vi at Rettferd (Justice) slett ikke er blind. Her er øynene åpne og Rettferden ser tydelig det som foregår. Kortet kan varsle juridiske gjøremål, eller kontakt med Loven, men først og fremst forteller kortet at du må se bakover i tiden for å se hva som brakte deg i akkurat den situasjonen du nå befinner deg i. Nå kommer sannheten frem, ingenting kan hindre sannheten i å komme frem. Nå kan man si: Rettferd skje fyllest. Dette kortet er tilegnet stjernetegnet Vekten og Vekten er kjent for sin rettferdighetssans

I noen kortstokker er dette kortet nummer åtte.

Rettferdighet kan kalles "Karma-kortet". Kortet viser at resultatet av dine tidligere handlinger returneres deg. Ordtak som "Det du gjør mot andre, vil andre gjøre mot deg", "Som du sår skal du høste", og "Forbrytelser lønner seg ikke" er beskrivende for situasjonen.

Dette er en krevende situasjon du ikke kan unngå, og tiden er inne til å ta beslutninger. Hør på samvittigheten din, aksepter ansvar, og gjør opp for dine feil. Det er behov for å veie ting nøye og rasjonelt for å finne gode, avbalanserte og upartiske løsninger.

Rettferdighet viser til balanse mellom motsetninger, og kan tyde på at avtaler kan inngås gjennom forhandling.

Kortet kan også tyde på at ting føles urettferdig eller at du blir utsatt for forskjellsbehandling.

                      Den hengte mann

   
Den hengte mann - The hanged man,
er et kort som varsler at det beste du kan gjøre akkurat nå er å forholde deg rolig. Det er mulig du må gi slipp på noe eller noen du holder kjær for å oppnå fred og harmoni. Den Hengte Mann befinner seg slett ikke i noen behagelig situasjon, men han utstråler både ro og verdighet. Han har en glorie rundt hodet. Han ofrer seg rett og slett, med en stoisk ro. Når dette kortet kommer inn, så befinner du deg nok i en vanskelig situasjon, men kortets tale er klar: ikke kjemp, hold deg rolig og passiv, det er det eneste du kan gjøre for å vinne i denne situasjonen.

Den hengte mann indikerer behovet for å gjøre et offer. Du må gi noe for å få noe, og det å gi noe er også en belønning i seg selv.

Det skal foretas valg og avgjørelser om hva som er viktig og hva man kan klare seg uten. Det kan se ut til at virkeligheten snus på hodet. Den beste løsningen er ikke alltid den åpenbare. Kanskje vil det til og med lønne seg å gjøre det motsatte av hva man hadde tenkt. Det er viktig å huske på at valget er frivillig, og det lønner seg ikke å være grådig og egoistisk.

Sannsynligvis er offeret ditt gamle og begrensede jeg som du må gi slipp på. Du er kanskje inne i en periode hvor du revurderer dine livsverdier og mål. Det kreves mot for å gi avkall på fortiden til fordel for en ukjent framtid.                                 Døden
                  også kalt Forandring


  
Kort nummer tretten er døden. Mange vil nok grøsse av synet på dette kortet. Kortet varsler sjeldent fysisk død. Det kortet varsler er forandringer. De fleste av oss føler oss ikke komfortable med store forandringer. Like lite som vi føler oss komfortable med Døden. Ser man på kortet så ser man at kongen, som nok følte at hans posisjon var nesten like sikker som, ja, akkurat, Døden. En ung kvinne snur seg vekk, i frykt, men et barn stirrer Døden inn i øynene og tilbyr en blomst. Vi bør hilse forandringer, enten de er store eller små. Dette er Skorpionens kort og ingen tegn tåler endringer bedre enn Skorpionen

Døden viser sjelden til den fysiske død. Kortet representerer en avslutning på noe. Denne slutten på noe som er svært viktig for deg og vil føre til store forandringer i livet ditt. Siden død og fødsel henger tett sammen, viser kortet også til noe nytt som vil skje.

I de fleste tilfeller er det positivt med en overgang til noe nytt. Men kortet kan også representere mistak, skuffelser, ødeleggelse, korrupsjon, ulykkelige adskillelser, tap av venner og mangel på hjelp.

Kortet representerer ofte en psykisk død. Stivnede og fastlåste former må fjernes slik at du kan få brukt den frigjorte energien til noe annet.

Både avslutninger og begynnelser kan være spennende og skremmende. Dine følelser for emnet avgjør hvor smertefullt det eventuelt vil bli. Selv om du vil føle tristhet og motvilje, kan du også kjenne lettelse og en følelse av fullføring. Døden er nødvendig og uunngåelig, og det er bedre å arbeide med den enn mot den. Følg skjebnen og se hvor den fører deg.


 

                        Måtehold -Balanse
                Noen kaller dette kortet for Engelen 

   
Balanse - Temperance,
kalles dette kortet. Når dette kortet kommer opp blir man oppfordret til å søke balanse. Tiden for å finne fred og harmoni har kommet. På kortet ser man ”en engel” tømme vann fra et beger til et annet. Det kan se ut som en meningsløs gjerning, men se på vinkelen vannet strømmer, det ser ut som en umulig vinkel, ikke sant? Likevel, det er ingenting som er umulig når man har troen og balansen. Bruk tiden til å søke balanse i ditt liv. Dette kortet er tilegnet Skytten

Måtehold betyr noen ganger, men ikke alltid, moderasjon og sparsommelighet. Det kan også bety at man må finne det riktige blandingsforholdet. Dette kan gjøres ved å skaffe riktig balanse, kombinasjon, eller sammensmeltning mellom motsetninger. Løsningen kan også være å legge til en ny komponent.

Kortet står for kompromiss og samarbeid. Hvis konflikten er i deg selv, må du sørge for å få likevekt mellom det bevisste og det ubevisste.

Måtehold viser til en lykkelig utgang på en vanskelig situasjon. Hvis sitasjonen takles riktig kan man oppnå god helse, gode lederegenskaper og heldige partnerskap.

         

                                   Djevelen

   
Er kortet som bærer tallet femten. Dette kortet snakker om våre mørke sider. Materialisme, egoisme, makt, begjær, besettelse, grådighet. Kortet ber oss ta en nærmere kikk på våre mørke sider slik at vi kan befri oss fra negativitet som holder oss fanget. Urettferdig nok har Steinbukken fått dette kortet. Steinbukken kan nok være en liten ”djevel”, men i dette tilfellet tror jeg at Steinbukken har fått dette kortet fordi ingen kan være mer målrettet og viljesterk enn en Steinbukk og nettopp disse egenskaper: målbevissthet og viljestyrke må man ha når man skal kjempe seg fri fra Djevelen.

Djevelen kommer ofte med det man har lyst på - "sex and drugs and rock'n'roll". Han representerer fristelser, besettelser, instinkter, dyriske krefter og materialisme.

Du er antagelig fanget i en usunn, uproduktiv situasjon, og føler bare håpløshet. Kanskje er du besatt av en person eller en idé som ikke er bra for deg. Kortet tyder på alvorlige feil, men det virker som om du ikke kjenner sannheten. Undersøk antagelsene dine nøyaktig, slik at du ikke arbeider ut fra et falskt bilde av deg selv og situasjonen.

Djevelen viser til negative egenskaper som intoleranse, selvgodhet, ignoranse, grådighet og misunnelse. Det kan også tyde på fortrengt seksualitet, og beskyldninger om at andre er syndige, onde og umoralske.

Men kortet sier også at det er ikke så ille å la seg friste. Du bør anerkjenne dine følelser, ikke undertrykke dem. Når frykt, skam, bebreidelser og blokkerte følelser er fjernet, kan det frigjøre mye positiv energi og bringe større innsikt. Husk at feil og tabber alltid er lærerike.                                               Tårnet

  
Kommer inn og rydder opp i ditt liv. Du vil nok føle at du ikke forstår hvorfor ting skjer så fort som de gjør, men ikke føl redsel for det som skjer nå. Tårnet virker brutalt, men det hender vi trenger å få revet gamle byggverk (tanker) for å få inn noe nytt og givende. På kortet ser man at Tårnet treffes av et lyn (Guddommelig inngrep). Flammer spiser opp Tårnet. (Renselse), mens tåreformede flammer strøs rundt. I de tåreformede flammene ligger en dypere symbolikk. De tåreformede dråpene former en YOD, den første bokstav i Guds navn (Yod er den hebraiske), JHVH. Tårnet ligger øde på en taggete klippe. Hvem bygger på et slikt sted? Nei, her er det godt at Tårnet blir smadret.

Tårnet er et illevarslende kort, som alltid medfører en form for krise. Det står for elendighet, lidelse, forargelse, motstand, katastrofe, skandale, skuffelse, ruin, sammenbrudd,

Kortet representerer en plutselig forandring, løslatelse, undergang, avsløring eller åpenbaring. Det kan være ytre hendelser, som branner, konflikter, krangel, ulykker, tap av penger og eiendeler. Det kan også være virkeligheten (selvbildet) som raser sammen. Da er det falske verdier og irrelevante tenkemåter som ødelegges.

Likevel er dette en sjanse til å få beina på jorda. Sammenbruddet var nødvendig, og du vil føle lettelse over å ha blitt tvunget i en ny retning. Dette er en mulighet til å bli kvitt gammelt rask og bygge noe nytt på restene. Det å kvitte seg med gamle vaner og strukturer kan være svært vanskelig og etterlater en sårbar fornemmelse. Men Tårnet viser den nakne sannhet, og det er ingen kjære mor her.


                              Stjernen

  
Bærer tallet 17. Det er en samling av Magikeren (1) og Stjernen (7). Mens Magikeren har alle elementer i sin hånd og Vognens kusk er armert, så ser man her en naken kvinne som heller vann på bakken og i vannet. En (1) stor Stjerne og syv (7) små stjerner lyser i bakgrunnen. Dette kortet er et harmonisk kort. Det er mulighetens kort. Hvis du søker det meningsfulle i det som virker meningsløst, så er tiden kommet. Dette kortet tilbyr deg muligheter. Kvinnen renser både sine følelser (vann) og sitt jordiske jeg (bakken) vann. Det kan virke meningsløst, men bare for de som ikke vil ”se”. Dette kortet er Vannmannens kort.

Stjernen står for håp, gir lys i enden av tunnelen og viser vei i mørket. Du er på rett spor, for å nå mål og lengsler kreves handling. Hvis du har holdt tilbake, er det nå på tide å gi generøst.

Stjernen representerer inspirasjon, sinnsro, tro og optimisme. Den gir løfter om fornyelse, hell og lykke. Kanskje vil en spesielt lykkelig hendelse snart inntreffe. Kortet viser deg hva som er mulig hvis du tør følge din ledestjerne (drømmer og visjoner). Åpne hjertet og løslat frykt og tvil.

Den negative tolkningen kan tyde på manglende selvtillit, tro og tillit. Også tap, tyveri, savn og oppgivelse.


 

                               Månen

  
Månen
har alltid hatt en sentral plass i våre liv. Noen kulturer har månekalendere og alle kulturer har ideer om at månen har en sentral plass i våre liv. Månen kan bringe inn galskap, eller romantikk, sier folketroen. I TaroT betyr dette kortet at du kan fanges inn i illusjoner eller du kan ta fatt på dine innerste følelser. Kortet maner deg til å bli kjent med dine følelser for å slippe unna illusjoner. Vær forsiktig med hvem du lytter til når dette kortet kommer frem. Lytt også til dine drømmer. De kan ha noe å fortelle deg. Dette kortet tilhører stjernetegnet Fiskene.

Månen står for angst, kaos og forvirring. Dette er en periode med usikkerhet. Du har gått deg bort og vandrer uten mål og mening. Du befinner deg i slags drømmelandskap, i en verden du ikke kjenner igjen. Alt oppfattes som illusjoner, og troen settes på prøve.

Kortet kan tyde på skjulte fiender, baksnakking, terror, bedrag og feil. Du kan være i fare på grunn av andres motiver og sanne legning. Noe vokser stille og ubemerket, og når tiden er inne vil det bli avslørt.

Selv om det er svingninger og forandringer i livet ditt, behøver de ikke å være negative. Forvirring kan også være kreativt stimulerende. Løsningene på problemene finnes snarere gjennom drømmer og følelser enn med logikk og fornuft. I de riktige omstendighetene kan Månen stå for inspirasjon og fortryllelse.

                                     Solen

  
Solas betydning i våre liv trenger jeg neppe å forklare. I et kortlegg har Sola flere betydninger, den kan bety kontakt med utlandet, den kan bety at man skal ut på en reise, eller at man opplever fornyet energi etter en runde sykdom. Uansett, Sola representerer noe positivt i våre liv. Det nakne barnet som sitter på en skinnende hvit hest representerer glede og renhet. Legg merke til barnets hodepynt; i blomsterkransen er det stukket inn en rød fjær. Denne fjæren er et symbol på sannhet. Mens Døden hadde med et svart flagg, holder dette barnet et rødt flagg. Rødt er vitalitetens farge og det hender at det røde flagget kan symbolisere at et frieri er på trappene.

Nå er du bokstavelig talt på solsiden av livet. Du har framgang og suksess i alt du foretar deg. Du ser og forstår alt rundt deg, og er selvsikker, livsglad, sunn og frisk. Kortet står for munterhet, glede, optimisme, energi og styrke.

Dette er et godt tidspunkt for handling og planlegging for framtiden. Kortet lover godt for kjærlighet og ekteskap.

Solen kan også tolkes negativt. Du kan ha en tendens til å være for sikker eller arrogant, eller mangle oppmerksomhet mot begrensningene. Pass deg så du ikke oppfattes som en "livsglad drittsekk".


                                 Dommen 
                             også kalt for Dommedag


   
er kort som bærer tallet tyve. Med Dommen kommer din befrielse. Hvis du sliter med sykdom kan du nå glede deg, Dommen varsler at det er på tide å stå opp fra sykesengen. Kortet representerer en milepæl i ditt liv på et eller flere områder. Du blir rett og slett befridd og kan legge alt som tynger deg bak deg. Du er fornyet og befridd. Erkeengelen Gabriel blåser i hornet og sier: stå opp! Tiden er kommet for å motta Dommen. Nå skal ditt gamle jeg legges vekk og vike plassen for noe nytt og bedre.

Også kalt Dommedag.

Dommen viser til endring av posisjon og fornyelse. Tiden er inne til å ta et oppgjør med fortiden, med det du har vært og gjort hittil. Tid til å oppsummere og forme konklusjoner, og enten høste belønningen eller betale boten. Fortidens feil er bak deg, og du er klar for en ny start. Hvis du har blitt dømt eller bedømt, må du lære av prosessen.

Du må forandre deg, enten du vil eller ikke. Du har vokst i modenhet og innsikt og trenger nye former. Det er viktig å kunne slippe taket i det som har vært og si ja til det ukjente som dukker opp. Kanskje føler du et kall eller personlig overbevisning om hva som må gjøres. Uansett er det en viktig avgjørelse som skal tas. Tenk grundig gjennom saken og forplikt deg selv uten sensur.                           Verden - Universet

   
Universet - The World,
er det siste kortet i Den Store Arkana. Bare to kort viser bevegelse; Narren og Universet. Mens Narren starter med ungdommelig friskhet og pågangsmot ser man her en større åndelighet. Føttene til Universet danser ikke på bakken, ei heller på kanten av et stup. Universets skikkelse går gjennom en seierskrans. Dette kortet utstråler: hva du enn ønsker å gjøre, gjør det! Her finner man ingen grenser. På engelsk sier man: The sky’s the limit! Har du ventet på en stor mulighet? Her er den. Gå på, nå er det ingenting som kan gå galt.

Verden står for suksess, helhet og harmoni. Kortet indikerer integrasjon, fullførelse, involvering og oppfyllelse. Kortet kan også innebære reiser eller flytting.

Dette er formålet med reisen, din plass i verden. Tanke, følelse, sansing og handling er i harmoni. Et øyeblikk av oppfyllelse og den vidunderlige følelsen av tilfredsstillelse.

Du får være den personen du ønsker, og alt går bra. Du har nådd målet ditt, og belønningen kan høstes. Men for å holde verden i dine hender må du gi seg selv til den. Først da er du i posisjon til å realisere ditt hjertes ønsker.

Info om Lille ARKANA

Lille Arkana
Den lille Arkana i tarotstokken består av 56 kort.  Disse er tett linket til de 52 kortene brukt i moderne spill-kortstokker. Den består av fire valører, best kjent som Stokkene, Begerene, Sverdene og Myntene.  Det finnes et uttall stokker der det er brukt ulike navn og valør symboler.

Symbolisme
Valørene er ofte assosiert med ett av de fire elementene.  De vanligste assosiasjonene er: Stokker med ild, Beger med vann, Sverd med luft, og Mynter med jord.  I andre variasjoner kan ild bli byttet med luft for Sverd valøren.  Andre muligheter finnes også

Tarot Valør Spillkort valør  Element  Kjønn Evne
Stokkene Kløver Ild Aktiv maskulinitet Kreativitet og energi
Begerene Hjerter Vann Aktiv femininitet Følelser og kjærlighet
Sverdene Spar Luft Passiv maskulinitet Fornuft og vilje
Myntene Ruter Jord Passiv femininitet Fysiske ting og eiendeler


Hver valør består av 14 kort, og disse er:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Pasje, Knekt, Dronning, Konge.
De fire siste er kallt hoffkort, og kan ha forskjellige navn i forskjellige stokker.  Et vanlig alternativ her ble først introdusert av en Victoriansk forening kallt "The Golden Dawn", og senere kopiert av okkultisten Alistair Crowley.  De de gjorde var å bytte Pasjen og Knekten med en Prinssesse og Prins.

I moderne stokker er lille Arkana ofte nummerert og navngitt (0-10, samt hoffkortene).  Mange ligner likevel på de tidligste stokkene, og der er det ikke hverken nummer eller navn, bare en illustrasjon. De nummererte kortene har også ofte antall valørsymboler tilsvarende kortets nummer.  Hoffkortene vil da ha en illustrasjon av tilsvarende person med valørens symbol i hånden.

Hoffkortene

                                    HOFFKORTENE


                               Stavkongen

     
Stavkongen
som alle andre kort, har mer enn en måte man kan tolke dette kortet på. Ofte kommer dette kortet opp og forteller at det kan være en person født i Værens, Skyttens eller Løvens tegn. Hvis vedkommende ikke er født i dette tegnet, så er i alle fall disse stjernetegns energier representert i personen. Stavkongen ofte kommer opp når det dreier seg om en person som har Værens pågangsmot, Løvens sjenerøsitet eller Skyttens optimisme. Det er mye ”ild” i denne personen. Her skal ting gjøres. Tarot – kortene er for likestilling, her kan kvinner også komme opp som konger. Eller menn som dronninger. Energien i kortet sprudler av energi og kortet får ting til å skje. Selve kortet ser fredelig ut. Kongen sitter på sin trone og speider utover. Han holder staven (Stavesset) i hånden, den høyre hånd, han er klar for å handle på kort varsel. Slik Stavesset i ”den lille arkana” lover en ny start, slik lover kongens stav at her blir det fornyelse. Stavkongen sitter i et landskap som er øde og goldt. Det er mye arbeid som må gjøres hvis landskapet skal bli fruktbart og blomstre. Kongens krone ser nesten ut som en prins krone, kanskje fordi denne kongen har det ungdommelige i seg. Det majestetiske vises på tronen, der man kan se to løver på tronens rygg. Salamanderne vises også. I paganismen, er det Salamanderne som kommer fra sør. De kommer med ild og fornyet kraft.

Personlige egenskaper
Stavenes konge er den fødte leder. Han er kreativ, inspirerende, autoritær, karismatisk, dristig, ærlig, samvittighetsfull, viril, lidenskapelig, lojal og pålitelig. Det føles naturlig for ham å ha makt og være midtpunktet, og han er vant til å få det som han vil.

Han er het, smidig, bevegelig, lidenskapelig, stolt, vennlig, generøs, romantisk og morsom. Hans gode humoristiske sans, gjør ham utmerket å være sammen med. Ofte kan han være gift, og bor kanskje på landsbygda hvor han verner om tradisjoner og familielivet.

Situasjoner
Kortet dukker ofte opp i forbindelse med forhandlinger og avtaler. Det kan tyde på bryllup, eiendomsavtaler, arv, forretningsavtaler, veldedige organisasjoner eller andre økonomiske overenskomster. Tiden er inne for å føre an, ta en sjanse og skape et mesterverk. Men bruk tid på å ta viktige avgjørelser som berører ditt eller andres liv.

Kortet kan vise til et lykkelig kjærlighetsforhold. I et utenomekteskapelig kjærlighetsforhold kan Stavenes konge stå for den mannlige partneren. Han er sjarmerende og morsom, men uoppnåelig. Du leker med ilden.

                                   Begerkongen

    
Begerkongen
kan være en mann født i et vanntegn, Krepsen, Skorpionen eller Fiskene. Han kan ha Krepsens følsomhet, Skorpionens lidenskap eller Fiskenes svermende natur. Det kan også være en person som arbeider med mennesker i ulike sammenheng. Vedkommende kan være psykolog eller psykiater. Det kan være en person som jobber innenfor omsorg. Denne kongen forstår betydningen av følelser hvis han jobber med dette. Er det hans egne følelser det er snakk om, så er denne kongen som oss, han forstår ikke egne følelser like godt som andres. Denne kongen er en romantiker, han nøler ikke med å vise følelser. Han kan også være en forelsket mann. Kongens trone er satt midt ute i vannet. Vann er symbolet på følelser. Hans septer er harmløst, her er det ikke et sverd eller en kjepp. Han er ikke ute etter å forsvare seg. Han stirrer drømmende utover vannet. Han holder begeret i den andre hånden. Begeret er også et symbol på følelser. Det ligger en advarsel i dette kortet. Hvis det misbrukes er havet opprørt og den følsomme kongen kan vise seg å være både manipulerende og utro. Båten seiler sin egen sjø, kongen enser den ikke, kan dette bety at han fraskriver seg ansvar og går helt opp i egne følelser? Når dette kortet kommer inn oppfordrer det deg til å vise følelser på en handlekraftig måte, eller ta i mot følelser fra en som er klar for å gi deg sine følelser. Husk, det finnes bruk og det finnes misbruk.

Personlige egenskaper
Begrenes konge er en forfører, som vet å spille på følelser for å oppnå det han ønsker. Han er seksuelt orientert og utpreget følelsesmenneske i kjærlighetslivet. Han er snill, omtenksom, vennlig og hjelpsom. Dette gjelder imidlertid vanligvis bare hvis han kan få noe igjen for det. Som fiende kan han være farlig og hevngjerrig. Han blir lett forærmet og kan få anfall av sjalusi. Men han kan ikke kalles kjedelig eller forutsigbar.

Begrenes konge er en dyktig forretningsmann som er flink i jus og rettslige spørsmål. Han er den fødte manipulator, og en begavet forhandler. Han er kreativ, klok, sindig, diplomatisk, omsorgsfull, tolerant, fantasirik, karismatisk og ambisiøs. Ofte arbeider i det skjulte, og betror seg helst ikke til noen.

Situasjoner
Du er inne i en situasjon som kan dreie seg om jus, spådommer, ansvarlighet, likhet, kunst, kultur og vitenskap. Kortet kan representere okkulte €organsiasjoner eller andre alternative interesser. Den innsikten du har kan enten brukes til noe edelt eller til å tilfredsstille egne behov. Avgjørelser og investeringer bør gjøres etter magefølelsen.

Det kan se ut som du lengter etter et forhold, samtidig som du er redd for det. Se din egen frykt i øynene, og undersøk hva som er årsaken til at du reagerer som du gjør.                               Sverdkongen

 
Sverdkongen
Denne kongen ser rett på deg! Han er ikke opptatt av noe annet enn deg. Han ser deg rett i øynene. Sverdet er løftet og han er ikke en ufarlig motstander, ved første øyenkast. Likevel, sverdet er jo et symbol på ord. Dette er kongen som har ordet i sin makt. Dette kortet kan bety at det er en person med lufttegnkvaliteter; Tvilling, Vekt og Vannmann. Tvillingenes evne til å kommunisere, Vektens evne til å vurdere, Vannmannens evne til å søke rettferdighet. Luftens konge kan nok være skarp og tungen kan være som et tveegget sverd, men kongen har først og fremst evnene til å kommunisere, vurdere og være rettferdig. Ofte kommer dette kortet opp når det er advokater eller journalister som det legges på. De er sverdkonger. Folk som er verbalt sterke er sverdkonger, folk som kan fremlegge sin sak er sverdkonger. På kongens trone, bak hans rygg, skimter man en kvinne, sommerfugler og to halvmåner. Sommerfuglene er et symbol på sjelens udødelighet, Månesigdene er symbol på den synkende og voksende Månen. Kvinnen er nok Eva i paradiset. Adam kan man ikke se, hvis man ikke ser Adam i sverdkongen selv. I begynnelsen var ordet.. I sverdkongens makt ligger ordet! Hans kjortel er blå, talens farge. Sverdkongen fører din sak for deg. Han skjærer tvers igjennom og han seirer. Sverdet er løftet.

Personlige egenskaper
Sverdenes konge er en ordkunstner. Han er intellektuell, analytisk, veltalende, rettferdig, etisk, fornuftig og logisk. Han vet hva han vil og hvordan han skal uttrykke det. I kjærlighetslivet har han problemer med å uttrykke følelser. Har krever han store mengder mental stimulans.

Sverdens konge er nytenkede. Han har større sans for det moderne enn for det tradisjonelle. Han er tilhenger av lov og orden, forteller sannheten og tar upartiske og rettferdige avgjørelser. Han er ofte selvstendig næringsdrivende og velutdannet, kanskje advokat, regnskapsfører, lege eller psykolog.

Situasjoner
Kortet beskriver situasjoner som har med dømmekraft og informasjon å gjøre. Du vil få gode, tydelige råd i arbeidet eller juridiske spørsmål. Kanskje arbeider du hardt for å oppnå innflytelsesrike posisjoner. Det å være allsidig og mangfoldig, kan gjøre at man mister konsentrasjonsevnen og blir handlingslammet. Det er viktig å fullføre én plan før du starter på den neste                                 Myntkongen

  
Myntkongen
Det kan se ut som om denne kongen er helt fortapt i sin rikdom og er en passiv mann. Han ser ut som han rett og slett dovner seg på tronen. Myntkongen er alt annet enn passiv. Han sitter på tronen og tenker gjennom sine planer. Han er ikke en konge som forhaster seg. Det er frodig rundt ham og alt dette frodige kommer ikke av seg selv. Her er det planlegging og arbeid. tronen prydes av to oksehoder og oksene er symbol på styrke, hardt arbeid og utholdenhet. Personer som er influert av Tyren, Jomfruen eller Steinbukken kommer ofte opp som Myntkonge. Andre som ofte kommer opp som Myntkonge er økonomisk rådgivere, folk som kan gi deg et lån eller folk som planlegger en business. Kortet kommer opp på leger, eller folk som healer. Det er noe healende ved dette kortet, enten det er en rufsete økonomi eller en rufsete helse som trenger en hjelpende hånd. Jeg har erfart at dette kortet kommer opp når det er snakk om bygging av et hus. Det hender kortet varsler at du nå må begynne å planlegge endringer i ditt liv, at du må sette opp et budsjett eller i det minste få en oversikt over økonomien din. Du kan også få en ny idé om hvordan du skal tjene penger. Uansett hvor passiv denne kongen ser ut, han er alt annet enn passiv. Han kan gi deg råd eller be deg strukturere deg. Hans råd er verdifulle.

Personlige egenskaper
Myntenes konge er som Kong Midas - alt han rører ved blir til gull. Han finner muligheter overalt og lykkes med alt. På mange måter er han et slags universalverktøy. Han har en medfødt evne til å oppnå materiell suksess og tilegne seg store formuer uten å være verken grisk eller slu.

Myntenes konge er foretaksom, pålitelig, støttende, stødig, praktisk, jordnær, forsiktig, metodisk, lojal, tålmodig, teknisk og håndverksmessig dyktig. Men han er ingen ordkunstner, og viser ikke lett følelser.

Situasjoner
Kortet viser til at du må holde forpliktelser, reparere det som blir ødelagt, tjene penger, sponse en ny bedrift. Materiell trygghet er viktig for å det . Det lønner seg å være tålmodig og planlegge langsiktig. Den materielle forbedringen vil skje gradvis.                   STAVDRONNINGEN
  

Stavdronningen

er en kvinne (eller en mann) med mye empati i seg. Man ser hennes gule drakt og den gule fargen er fargen for empati. Hun holder solsikken i sin venstre hånd og staven i den høyre. Hun har handlekraften til å fornye, slik staven i høyre hånd viser, hun har også tid til å beundre solsikkens skjønnhet. Personer som representeres ved dette kortet er både handlekraftige og omsorgsfulle. Denne dronningen har oversikt, man ser at hun sitter høyere enn fjellene på hennes venstre side, det er ingenting som hindrer hennes utsikt, annet enn det hun selv vil fokusere på, som solsikken. Løvenes pryder på sidene og ryggen på hennes trone, men fremfor tronen sitter en svart, liten katt. Det er noe menneskelig ved denne dronningen. Hun pynter kronen sin med friske, grønne skudd, hun har en katt fremfor tronen. Her er det ikke nødvendig med ”pomp og prakt”. Hun er dronning og dette vet hun, så hun trenger ikke pryde seg med gull, ville dyr eller edle steiner. Mennesker som representeres ved dette kortet er enkle, jordnære og handlekraftige. De strør ikke rundt seg med store ord, de handler. Slik dronningen har festet sin kappe med en hjerteformet nål, slik viser disse menneskene sitt hjertelag på en praktisk og enkel måte. Den svarte katten kan være husdyret eller hennes symbol på at hun behersker magi og magien ligger i omsorgen som ligger i henne.

Personlige egenskaper
Stavenes dronning er sjarmerende, vennlig, kjærlig, attraktiv, hjertelig, energisk, snill, forståelsesfull, generøs og munter. Kort sagt er hun den "mest populære jenta i klassen". Hun har god humoristisk sans og er sjelden i dårlig humør. Hun elsker å more seg, og liker livlig selskap. På den negative siden kan hun være hensynsløs, selvopptatt, snobbete og temmelig gjerrig.

I kjærlighetslivet er hun lidenskapelig og sensuell. Hun har behov for å bli beundret og beroliget og avskyr å blir tatt for gitt. Hun blir skremt dersom noen oppfører seg som om de eier henne. Hun er selvstendig, uavhengig, ukuelig, ærbar, og selvsikker. Denne kvinnen lar seg ikke pille på nesen.

Situasjoner
Kortet viser til fysisk og psykisk fruktbarhet, og følelser som omsettes i dramatisk handling. Det kan også stå for landsens gleder, lojalitet, kreative talenter og økonomisk suksess.


                        BEGERDRONNINGEN
 

Begerdronningen
har satt sin trone på tørt land, hun retter sin oppmerksomhet mot en svært eksotisk og dyrebar samovar. Samovaren kan man ha kokende vann i. Denne damen vurderer hvor varme følelsene (vannet) er. Hennes trone er prydet med små amoriner. Hun er som en Venus eller Afrodite der hun sitter. Hun er symbolet på kjærlighetsgudinnen. Kvinner som bærer i seg Krepsens moderlige omsorg, Skorpionens sensualitet og Fiskens mykhet kan vil komme opp som Begerdronning. De har ekte kjærlighet og varme følelser å tilby for den rette. Ved dronningens føtter er vannet rolig, her er det ikke snakk om urolige, energiske følelser, her er det ro og harmoni. Når dette kortet kommer inn, så er det du selv som skal vise omsorg og øse ut varme til dine nære, kjære eller trengende. Det kan også bety at en slik kvinne kommer inn i livet ditt. Misbrukes kortet er det fare for at du har med et giftesykt menneske å gjøre, et som er mer opptatt av å ha noen i sitt liv, fremfor deg som person. Eller det kan være deg selv som fokuserer overdrevent på ekteskap/samboerskap. Du kan også være en person som gjør alt for å få litt kjærlighet. Dette kortet er primært et kort for ekte følelser, dette er ei dronning og ikke noen hvem som helst. Kortet beskjed er: det finnes mennesker som har ekte og varme følelser, er du ikke en av dem? Jeg tror du er.

Personlige egenskaper
Begrenes dronning er en sensitiv, svært vakker og ytterst feminin kvinne. Hun er kjærlig, følsom og romantisk. Hun har alltid et godt ord til alle, og er aldri sint eller utålmodig. Svært ømhjertet overfor de som er svakere er hun også, og kan være tilbøyelig til å briste i gråt.

Begrenes dronning er kunstnerisk og fantasirik, og skaper en magisk stemning rundt seg. Hun har en skarp intuisjon og pålitelige instinkter, og kan i enkelte tilfeller være mediumistisk eller synsk.

Selv om hun ofte vil ofte bety alt for en mann, behøver ikke følelsene hennes å stikke særlig dypt. Likevel er hun en ekspert i å oppmuntre beundrere, erte dem og flørte med dem.

Situasjoner
Dette er et ekstremt subjektiv kort, som er rettet mot den indre opplevelsesverdenen. Kortet viser til at lykken ikke er betinget av materiell velstand og framgang. Det kan være tid for indre ettertanke og betraktninger.

Kortet kan være en advarsel om at man bør beskytte seg selv, og ikke utsette seg for flere ubehagelige situasjoner enn nødvendig. Kanskje kan terapi være løsningen.

Ellers handler kortet ofte om fantasiens og fiksjonens verden. Det kan være for eksempel bøker og skuespill, filmer og bilder, eller en forkjærlighet for hekseri og magi.


            SVERDDRONNINGEN
 

Sverddronningen
kan være en kvinne, født i et lufttegn.
Ofte er sverddronning enker. De er selvstendige damer og ofte meget myndige. Dronningen har lufttegnenes feminine kvaliteter i seg. Hun søker fornuft (Tvillingene), balanse (Vekt) og orden i samfunnet (Vannmannen). Hennes venstre hånd strekkes ut i en invitasjon til en fornuftig samtale. Hun kan varsle et møte som kan oppklare en sak. Misbrukes hennes energi, så slår det seg ut i rykter, baksnakking og negativ kritikk. Man må fare varsomt med denne dronningen. Hennes trone er satt høyt, hun ser fremover og hun ser langt. Dette er ikke en kvinne som går glipp av noe. Tronen hennes bærer mye av de samme symbolene som kongens, men øverst er barnet. Hun forsvarer de forsvarsløse. Kjolen hennes er hvit, renhetens farge. Hun liker klar tale, klar tanke og klarhet i uklarheter. Brukes dette kortet riktig, så slipper du forvirrede tanker. Dronningen ber deg konfrontere hverdagen med den intensjon at det som skal oppklares, det bør du ta fatt på. Eller like viktig: hun kan advare deg mot en fiende som hun ser, fordi hun ser i riktig retning, men som du ikke ser. Hun er en verdifull alliert og med henne på din side, vil du trone på den mentale seierspallen. Overhører du kortets advarsler, så kan du risikere å møte falskhet og ryktemakeri. Vær på vakt! Hennes kappe er blå og hvit. Her er det klarhet og tanke som gjelder.

Personlige egenskaper
Sverdenes dronning har en mangfoldig personlighet. Hun er ærlig, dreven, likefram, vittig, erfaren og intelligent. Hun er åpen for andres oppfatninger og for tanker i tiden, og forteller deg akkurat hvordan tingene er.

Sverdenes dronning er vant til å være alene og stole på seg selv. Hun kan være separert, skilt eller enke. Ofte viser kortet til en kjølig, uoppnåelig kvinne. Hun elsker et livlig selskapsliv hvor hun kan stimuleres av andres ideer, men vennskapene er vanligvis overflatiske. I varige forhold er hun meget lojal, og i kriser sterk og klartenkt.

Situasjoner
Kortet er ofte en advarsel om at man ikke må la seg lure. Motivene må gjennomskues, og det må settes ord på følelsene. Du må stole på deg selv og hente styrke fra din visdom og erfaring.

Kortet viser til suksess innen det å tale offentlig,
skrive, drive med musikk, utgivelser eller studier.


                      MYNTDRONNINGEN
 

Myntdronningen
er ”moder jord” i egen person. Denne dronningen tar seg av dine fysiske behov. Hun er den som oppfordrer deg til å ta deg en tur til frisøren eller unne deg en time hos aromaterapeut. Hun kan også motivere deg til å sette i gang en helseplan, enten det er en slankekur du lenge har tenkt på, eller at du trimmer. Mens kongen befatter seg med økonomi og nødvendig helsebringende tiltak, så er dronningen mer opptatt av forebyggende tiltak. Hun ønsker også at du skal planlegge, men hun ønsker at du skal planlegge din helse og ditt velvære. Dette kortet kommer ofte opp på personer som jobber med skjønnhetspleie og velvære, eller innen design. For denne dronningen er det omgivelsene som teller. Hun vil at du skal ha det bra og hun er ”moderlig” i sin væremåte. Myntdronningen bærer i seg Tyrens arbeidsevne, Jomfruens planlegging og vurdering og Steinbukkens omsorg for familien. Som kongen ser hun ut til å være helt fortapt i den mynten hun sitter og beskuer. Jeg tror ikke det, nødvendigvis, er de materielle verdiene hun ser på og verdsetter. Jeg tror hun rett og slett vurderer verdier generelt. Enten det er av materielle verdier eller det er verdier av fysisk art. Rundt henne er det grønt og frodig. Myntdronningen er opptatt av omgivelsene og hun forskjønner de så gjerne. Når Myntdronningen kommer inn i et kortlegg kan det være en person som får motivert deg til å ta vare på deg selv, eller at du selv får det nødvendige ”puffet” som du trenger for å sette i gang.

Personlige egenskaper
Myntenes dronning er en ekte livsnyter. Hun er varm, omsorgsfull, fornuftig, sannferdig, generøs, lojal, pålitelig, klok, kjærlig, storsinnet, jordnær, ressurssterk, troverdig. Hun er ikke spesielt intelligent og intuitiv, men har et rikt utviklet følelsesliv, og setter pris på livets goder.

Myntenes dronning får alle til å føle seg som hjemme, og sørger for at alle har det bra. Hun er praktisk anlagt og ordner opp. Myntenes dronning har en viss forfengelighet og elsker komfort, skjønnhet, overflod og luksus. Hun er glad i mat, fine klær og store, stilfulle tilstelninger, og har sans for historie og antikviteter.

Situasjoner
Kortet står for generøsitet og omtanke. Det ser ut til at du forvalter din formue ansvarsfullt, og bruker den til å hjelpe andre. Du har en dyp sanselighet, og evne til å få ting til å spire og gro.

I tillegg har du ønske om å glede seg over og skaffe seg vakre, materielle ting. Du har behov for å skjemme bort seg selv med ferier, smykker, skjønnhetsbehandling, massasje, nye klær eller parfyme.

Kortet kan være en advarsel om at du har en egoistisk holdning til penger, og glemmer å deler suksessen med venner og partneren. Du må også huske på omsorg for kroppen din og dens behov for sunnhet, diett og mosjon.
             

Mandag 11. november

SPÅ MED DOMINO BRIKKER
 
 
Vi kjenner alle til dominobrikkene som et underholdene spill.. eller vi setter dominobrikkene på høykant og velter en brikke og resten følger etter. Våre forfedre brukte opprinelig domino til å spå med. Den første beretning om domino stammer i fra Kina, 12 hundre år f.Kr. Domino er også blitt brukt både i Korea og India til spådom og spill.


Denne metoden ble først utviklet i den fjerne Østen. Spådomsmetoden er svært enkel og kan brukes av alle. Moderne domino består av 28 brikker, en brikke for hver kombinasjon fra dobbelt blank til dobbelt seks. Fordelen med domino er at det er svært enkelt å lære seg.


Hvis man har en pose av bomull eller lin og som rommer alle de 28 dominobrikkene, kan man bruke denne til å riste brikkene i. (Du må kunne lukke posen) Eller man kan legge alle brikkene utover med billedsiden ned. Bland dem skikkelig mens du konsentrerer deg om spørsmålet ditt.


Å velge en dominobrikke?


Når du føler deg klar til å velge en brikke, legg den utvalgte brikken til side. ( Tradisjonelt skal man velge brikker med venstre hånd) Gjenta denne prosessen ytterligere 2 ganger. Når du har lagt alle de brikkene som ble til overs til side, så legger du de utvalgte med billedsiden opp på bordet.


Tolkning

Les betydningen av de brikkene du har plukket ut. Sammenligne alle svarene og tolk etter magefølelse og personlige situasjon (i henhold til spørsmålet). Hvis det svaret du får føles likegyldig eller feil må du ikke føle deg fristet til å legge en ny spådom før 28 dager har gått. Det kan nemlig være slik at tiden ikke er inne til en dominospådom og eller at problemet du vil finne svar på ennå ikke har funnet sin naturlige løsning. Når du spår i domino må du være forberedt på at det slettes ikke er bestandig at du får svar og at du inni mellom må smøre deg med tålmodighet og vente til tiden er inne.


Brikkenes betydning 


   Brikke Blank + Blank
1. Dessverre er ikke dette en særlig god brikke, da den antyder at det venter en eller annen ubehagelig overraskelse like om hjørnet. Forbered deg på dårlige nyheter. 

   Brikke 1 + 1
2. Du bekymrer deg kanskje over et eller annet. Det er imidlertid helt uten grunn, for tingene er ikke nær så dystre, som du tror. Det kan veldig plutselig komme hjelp fra en uventet kilde. 

   Brikke Blank + 1
3. Overraskende nyheter vil bringe stor glede. En formaning om å utvise forsiktighet, hvis du er på vei ut i en forretningsavtale: Les det som står med små bokstaver skikkelig, og regn på tallene en ekstra gang. 

   Brikke 2 + 2
4. Se opp for sjalusi eller misunnelse, enten hos deg selv eller hos en annen. Lykkeligere dager er i vente, da et hemmelig ønske etter all sannsynlighet snart går i oppfyllelse. 

   Brikke 1+ 2
5. Du kan forvente besøk av en gammel venn eller en som du ikke har sett på lang tid. Økonomisk sett befinner du deg imidlertid nok i en vanskelig tid. 

   Brikke Blank+2
6. Vanskeligheter og skuffelser er i vente og du skal imidlertid ikke bli altfor nedslått. Tingene endrer seg til det bedre i løpet av rimelig kort tid. 

   Brikke 3+3
7. Hvis du har hatt problemer med penger, så hold opp med å bekymre deg, for dine økonomiske utsikter ser mye beder ut enn tidligere. Likegyldig hvilken kilde, vil din innkomst stige. 

   Brikke 2+3
8. En tid med forandringer, kanskje en ny jobb, flytting til et annet sted eller en impulsiv tur vekk fra de vante omgivelser. Likegyldig hva og hvor, vil resultatet bli godt. 

   Brikke 1+ 3
9. Mulighet for rettslige problemer eller en diskusjon med myndighetene. Det verste kan unngås, hvis du søker råd hos en profesjonell. 

   Brikke Blank+3
10. Luften er fylt med krangler og uenighet. Prøv derfor å unngå enhver form for konfrontasjon. Vær særlig oppmerksom på hva du sier til dine nærmeste og kjæreste. 

   Brikke 4+4
11. Konsentrer din energi om selskapelighet. Takk ja til et selskap eller hold et selv. La viktige forretningsavtaler vente for øyeblikket. 

   Brikke 3+4
12. Et godt varsel for den romantisk anlagte, da et nytt vennskap kan kulminere med ekteskap. Er du allerede gift, kan du forvente mer stabilitet. 

   Brikke 2+4
 13. Dette er ikke tiden til å betro seg til venner med hemmeligheter. Det kan føre til tap. Pass på! 

   Brikke 1  +4
14. Demp enhver form for impulsivitet, da penger kan bli litt av et problem, og du muligvis mottar en uventet regning eller skal betale mer enn forventet. 

   Brikke Blank +4
15. Ikke et særlig godt varsel, hvis du venter nyheter. Forsinkelse, skuffelse og misforståelse venter deg. Vær tålmodig. 

Brikke   5+5
16. Det er forandringer i luften. Du kan flytte, begynne en ny jobb eller begge deler. Likegyldig hva, så markerer det starten på en ny og mer spennende periode. 

   Brikke 4+5
17. En tid med muligheter, hvor du bør akseptere hvilket tilbud som helst, det du vil få vil være fordelaktig. Du har råd til å ta en risiko eller to. 

   Brikke 3+5
18. Et uventet tilbud eller en mulighet for arrangement dukker muligvis opp via en helt uventet kilde. Alternativt kan du få et overraskende besøk. 

   Brikke 2+5
19. Du hører kanskje om en venninnes graviditet eller om en fødsel i familien. En invitasjon til et selskap eller en sammenkomst kan føre til et blivende vennskap. 

   Brikke 1 +5
20. En gledelig overraskelse er i vente, kanskje en uventet fortjeneste. Et tilfeldig møte kan markere begynnelsen til en ny romantisk forbindelse. 

   Brikke Blank+5
21. Ikke tiden for hastige eller impulsive handlinger da du lett kommer til å begå feiltagelser nå. En nær venn søker muligvis ditt råd eller ber om praktisk hjelp. 

   Brikke 6+6
22. Hvis du har romantikk i tankene, er dette en god brikke. Men hvis du tenker på forretninger, lar suksessen vente på seg. 

   Brikke 5+6
23. Det kan kanskje oppstå rettslige problemer, eller det kan komme en diskusjon i anledning en kontrakt. Sett frem en mer positiv synsvinkel og vennene vil vise seg meget hjelpsomme. 

   Brikke 4+6
24. Et meget gunstig varsel som kan bringe suksess og lykke i den nærmeste fremtid. Hvis det har vært smått med penger kan du vente en forandring.. 

   Brikke 3+6
25. En uventet gave bringer glede, især da den kan være et tegn på kjærlighet. En reise kan også få sterk innflytelse på det romantiske. 

   Brikke 2+6
26. Grunnleggende et godt varsel, som antyder forbedring. Særlig nye forretningsavtaler vil være fordelaktige, selv om du ikke skal stole på alt. 

   Brikke 1 +6
27. Viktige nyheter er på vei. De dreier seg sikkert om et kommende bryllup. For de som allerede er gift, lover det en tryggere fremtid. 

   Brikke Blank +6
28. Det rådes til forsiktighet især hvis du skal ut å reise, på, eller over havet. Du advares også mod bedrageri eller forræderi. Unngå sladder for enhver pris.Kommentarer

01.08.2020 10:16

Eva Torsen

Får ofte opp 3 sverd sammens med the lovers..hva betyr dette da jeg spør om kjærligheten i livet mitt fremover

30.08.2020 22:00

Sonja

Hei . 3 sverd :Tårer, indre smerte, sviktet,brudd i forholde,en adskillelse-The Lovers i kjærlighetslivet,en tredjepart i konflikt og forholder lider:SÅ tenk deg om her.Hva ønsker du?Magefølelsen?

22.11.2010 14:09

Sonja

:)))))

28.10.2010 18:03

Sonja

Hei igjen. Høres spennende ut. Tenk på hvilket spørsmål du har stilt deg selv:)

22.11.2010 12:50

HEI

Hihihihihihihihihihi

27.10.2010 15:41

skytte

Hei igen.

Jeg får igjen tallet 40 når jeg spiller kronespillet og det har skjedd hele 7 ganger denne uken, hva tror du det betyr

26.10.2010 23:38

Skytte

Hei. Jeg lurer på hva tallet 40 betyr

27.10.2010 09:35

Sonja

Hei.1-10. Lille hemmelighet. 40 kort i de fire elementer- jord,luft ,ild og vann. Reprensenterer innflytelsen av de forskj. energiformene