Alle har vi et kraftdyr med oss

Helt fra vi blir født så har vi med oss et kraftdyr. Det er en betydningsfull og en personlig kraft, som følger med oss på vår reise gjennom tid og rom. Åndene er sterkt personlige guider og de speiler vår indre åndelige natur.

Vi kan ha flere åndelige kraftdyr med oss. De hjelper og leder oss gjennom livet og alle de forskjellige fasene i livet vi går gjennom og vår personlige utvikling.

Hjelperne våre er de vi har rundt oss i livet. Hverdagshjelpere vi har rundt oss,mor, far, søske. slekt venner og andre vi møter som vil oss vel.

De hjelper oss, trener oss og de øker vår forståelse for oss selv der vi er akkurat nå i livet...

Det sies at hvert mennesker har 9 kraftdyr med seg. Det er de forskjellige og spesielle evner og talenter vi har. Noen av kraftdyrene vi har, har en større innflyttelse i ditt liv en andre. Når du har klart å finne akkurat dine kraftdyr, så vil du føle en sterkere dragning, følelse og en større innflytelse fra enkelte kraftdyr, en andre

Har du lært deg teknikken og har stilt deg inn på den samme frekvensen som dine kraftdyr, så vil du få hjelp i form som beskjeder, veiledning. De kan hjelpe deg på din spennende reise gjennom livet her på jorden.

" Se under min side her som heter " SPÅMÅTER "    . Der lærer du hvordan du kan finne ditt KRAFTDYR "

KRAFTDYR på A

ANTILOPE:

Du har en økt evne til synskhet. Du har en sterk styrke til å håndtere frykt. Du kan trenge å slappe av og slutte å gjemme deg. Du har en sterk luktesans, tilpasning. Nye muligheter som kan bli sett Du varsler om aktivitet rundt deg.

ALBATROSS.

Du har en sterk utholdenhet og en sterk motstandskraft. Du har en sterk evne til å oppholde deg i følelsemessige situasjoner over lengre tid.. Du er litt forsiktig, tafatt, klossete, men er dyktig til å starte på noe eller avslutte noe. Du vet godt og forstår hvor fruktbar eller hvor givende en foreldrerolle kan være. Er en god forelder...

 

KRAFTDYR på B

BAVIAN .

En bavian forsvarer sin familie. Han er hellig for visdommens Gud- guden Thoth

Hellig også for Nilens Gud - Guden Hapi

BISON.

En bison på holde seg selv på jorden. Han må bruke den enkleste veien og ikke bruke makt.

BILLE.

Ei bille har en jornær instinkt. den er ofte hellig. En scarabe i Egypt var og er symbolet for en guddommelig visdom, en maskulin skaperkraft og en udødelighet

BEVER.

Beveren har evnen til å være produktiv på alle måter uten begrensninger. Han er standhaftig Du skal bruke de evnene, ressursene som er tilgjengelige. Finner fort nye alternativer måter og veksler på hvordan man løser eller klarer en oppgave. Beveren er en dyktig byggmester og er byggmesteren over alle. Han fordømmer ikke livets erfaringer, ferdigheter og prestasjoner, med å sluttføre alle sine oppgaver han har startet på. Er veldig flink og forstår gruppe dynamikken og det som er rundt seg..

BJØRNEN.

Bjørnen har en dyp  jordkontakt og hjelper en til å koble seg på og motta informasjon fra underbevisstheten, styrke, kraft og jordbundhet.  Klok, selvbeskuende, har helbredende evner, har klarsyn, visjønær, forrandringer, tilbaketrukkenhet. Bjørnen sørger for at ideer, planer og drømmer bærer frukter. Bjørnen kommuniderer med ånd / sjel-død og gjenfødelse-forandring astralreiser, dyret for drømmer, shamaner og det gåtefulle og magiske. For forsvar og hevn for bønn og overflod.

BØFFELEN

Lakotaens tradisjon forteller at Den Hvite Bøffelkninnen brakte den Hellige Pipe til folket og lærte de å be. Pipehodet inneholdt tobakk., som er en maskulin og feminin medisin. Røyken symboliserer det mannlige entrer, det kvinnelige starter liv. Ved å føre de her to energiene sammen, førte til en forbindelse med den gudommelige energiene til Den Store Ånd. Akkurat som tobakken blir puttet ned i pipehodet, er ånden til hver skapning invitert inn i pipen for å dele sin medisin som bønn og hyllest til himmelen. Røyken er en synlig bønn, er hellig og rensende. Av alle dyr, er det bøffelen som er den mest hellig. Den hvite bøffelen symboliserer bønnens suksess og den kommende overflod. For sletteindianerne ble bøffelen sentrum av overflod i deres liv. Kom flokken i strømmer, ble det assosiert med varsler  - om overflod hadde ikke noen i stammen gjort noe galt og var i balanse.  Var flokken manglende eller ikke kom i det hele tatt, var noen eller noe ute av balanse. Bøffelen betyr selvofring for det beste for alle.

Bøffelens beskjed er å bruke din ebergi i bønn. Til å sende din anmodning om healing for deg selv eller  andre videre. som " spør og du skal få "

Bøffelen forteller deg også at du skal takke for det du har mottatt. Healing kommer i mange former. det som healer din kroppen din, trenger ikke være det som healer sjelen din. Alt du trenger av healing, kommer fra Den Store Ånd.  Når dine bønner er besvart, så ikke glem å spørre og ikke glem å takke .

 

KRAFTDYR på C

COYOTE

Forts følger.....

Kommentarer

28.05.2020 05:49

Jette Kiel

Under en healing af mit indre sårede barn, ser jeg en stor flot brun/gylden bille kravle nedefra og skråt op mod venstre.

28.05.2020 19:46

Sonja

Hei Jette 😀Så spennende.Så gøy at du fikk opp det under healing 👍🥰Kos deg videre. Klem fra Sonja

13.08.2017 08:13

Jorunn

Hva trenger jeg og hva er mine kraftdyr?

20.11.2017 18:37

Sonja

Hei Jorunn :) Beklager sent svar. Se under der jeg skriver om SPÅMÅTER. Der ser du hvordan du finner ditt/ dine kraftdyr. Lykke til. Klem fra Sonja

12.09.2017 10:04

Jorunn

Hva trenger jeg og hva er mine kraftdyr?