Der jeg ligger i sengen, har jeg akkurat fått Karo. Oddbjørn og jeg med Karo.